عاشــــــــــقانه ها
Home   Profile   
E-Mail  Links  
Posts   Pasts   
Design  


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
این وبلاک متعلق به پستای عاشقانه وغمگین و رومانتیک...هست
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نظر یادتون نره ممنونم ازتون
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


آمارگیر

آمارگیر

قالب وبلاگ

دريافت کد :: صداياب

بگذار هر کسی هر چه دوست دارد بگوید...

 مهم این است که تو دردانه ی منی

و من از تمام خوبی ها و بدی های این دنیا

فقط و فقط تو را می خواهم...

اگر چه نه اسمت در کنار اسم من

نه سقفت هم سقف من

و نه دستانت در دستان من است.

couple_cute_love_romance_Favim_com_23325


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

dokhi (3)

 

dokhi (1)

دختر باس

dokhi (2)

دختر باس

 

dokhi (12)

دختر باس

dokhi (8)

دختر باس

 

dokhi (7)

دختر باس

dokhi (9)

دختر باس

dokhi (5)

دختر باس

dokhi (4)

دختر باس

dokhi (6)

دختر باس

dokhi (10)

دختر باس

dokhi (11)

دختر باس

 

dokhi (15)

دختر باس

 

dokhi (13)

دختر باس

 

dokhi (14)

دختر باس

 

dokhi (16)


برچسب‌ها: دختر باس
 

 


برچسب‌ها: زن باس

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه

زن باس اینطوری باشه, مرد باس اینطوری باشه


برچسب‌ها: مرد باس

شــک نکــــن ...!
" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که ,
" گذشتــــه ام " جلویــــش زانــو بزنــــد
قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...!
برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود , آنـــقـــدرخوشبخت می کنــــم کـــــه ,
به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی
به خودت "لعنـــت " بفـــرستـی !!

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/21.jpg


برچسب‌ها: مطالب کینه ای

یه جمله هســت که

میتونه داستان رو عوض کنه …

حرف نزن بیا بغلــــــــــــم ..!!!


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

می دونی عشق بازی یعنی چی ؟

 

یعنی وقتی که بارون میباره و با عشقت داری قدم می زنی.

 

وقتی هوا برفیه و تو توی آغــوش اونی.

 

وقتی منـــــتظرش هستی و اون به تو اس ام اس میزنه.

 

وقتی دلــــــت براش تنــــگ میشه و اون بهت زنگ میزنه.

 

وقتی

 

هوای اون و کردی و قرار نیست به این زودی ببینیش

 

و اون بهت میگه :

فردا میام ببینمــــت


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

کاش می شــــد " فقــــط " ، تو را داشته باشــــم....

خدا هـــــی بپرسد : خوب ، دیگر چه ؟؟!

من بگویـــم : هیچ ، هـــــمین کافیـــــــــست 
........!!!

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

مَردی کِ پیشونی هَمسَرِشو بِ لَباش تَرجیح میده

 ღ یِ مَردِ واقعی بَرایِ زِندِگیِ  ღ
برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

اگر تو نبـــودی مــن

بی دلیل ترین اتفـاق زمیـن بــودم

تو هـــستی و مـــن

محکـــمترین بهــانه ی خلقت شـــدم

 


شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه


تمام خوبی حس مالکیت اینه که

از کسی که دوسش داری بپرسی تو مال کی هستی؟!

و اون بدون معطلی بگه:

" فقط مال تو "


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه
آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,

در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...

کســـــی اســـــت کـــــه ,

" قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!برچسب‌ها: مطالب غمگین

おんぷ のデコメ絵文字تمــــــــــــــآم جــــــــــــــآده هآی جــــــــــــهآن رآおんぷ のデコメ絵文字

おんぷ のデコメ絵文字به جستجوی نگــــــــــــآه تو آمده اَمおんぷ のデコメ絵文字

おんぷ のデコメ絵文字پیــــــــــــــآدهおんぷ のデコメ絵文字

おんぷ のデコメ絵文字اِین تـــــــــو و اِین پینـــــــــــــــــه هآی پــــــــآی مــــــــَــن!おんぷ のデコメ絵文字

おんぷ のデコメ絵文字حآلآ بگـــــــــــــو دَر ترآکـــــــــــــم تنــــــــــــهآییおんぷ のデコメ絵文字

おんぷ のデコメ絵文字مهـــــمآن بی چـــــــــرآغ نمیخوآهــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟おんぷ のデコメ絵文字


normal_عکس عاشقانه 53.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

かわいい のデコメ絵文字عــشـق ؛かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字خـــــدا ،かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字بـــــرای ِ بـــــشر ..かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــدかわいい のデコメ絵文字برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

عــآشقانهــ خــواهــَم نــِوشت ایــטּ عــِشق رآ


تـــآ هــَمهــ ببــیننــَند و بــِدانــَند کــه تـــــــــــــو


{ تــَنـــــهآ } بــَرای مــَنــــے

1376831696_32100102256683111051.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه


وقتی قهر میکنی میخــــــــوام بزنم ســـــرت محکم بغلــت کنم و

بگـــــم دیبــــــونه باهـــــام قهر نکــن  من خیلـــــــــــــی دوســـــــتت دارم 

بعدش از خـــــــــودت جـــــــــــــــــدام کنـــــی و لبــــــــاتو بذاری رو لبــــــــــــام


68.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه


وقتــے تنـב تنـב غُـر مـیزنـم و سـڪـوتـ مــے ڪـنــے

بعـב سـرمو میـارمـ بالا 

و تـو فقــط نگاه مــے ڪـنــے 顔文字(///∇///) のデコメ絵文字

و میگــے

اے جونـم قیـافشـو و هـرグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字  בو مــے خنـבیـم . . .

هموטּ لحظـ ستــ ڪ تو בلـم میگـم

خــבایــا ハート のデコメ絵文字 ازمـ نگیـرش . . .1377271217_1373895197542207_large.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

בَر جَـوابـِ کَسیـــ کــِ بِهِتــ میگِه:آدَم بآش حیووُن!!

بآیَد بِگی مَـטּ آدَم بآشَم تُو کــِ تَنهآ می مُونی 


1378537220_itm_cute-stylish-girls-profile-pictures-for-dps2013-04-09_22-21-03_2.jpg


برچسب‌ها: مطالب کینه ای


هَمٌونـآیے ڪِـﮧ بـِهـِت مَحـَل نـِمیذارَטּ

בٌنبال یِڪے בِیگـِﮧ مثل سَگ لـَﮧ لـَﮧ میزنـטּ 

شَڪ نَڪٌـטּ 

1378537461_itm_2012-12-24_01-45-46_4.jpg
برچسب‌ها: مطالب کینه ای

!!بـَعضیـآ مےتونـטּَن خوבشونو {خـَرفـَرض کنـטּ!!

!!ولے حق نـבارن {בل} مآ رو طویله فرض کنـטּ..!!        

 
Untitled | via Tumblr   


برچسب‌ها: مطالب کینه ای

عَـزیـزَمـ مَـטּ Sami Beigi نـیـسـتَـمـ ڪِـﮧ مـیـگِـﮧ : 

בُنـیـا رو گَـشـتَـمـ تـا ڪِـﮧ تـو پِـیـבا شـﮯ

هـیـچـﮯ نِـمـیـفَـهـمَـمـ فَـقَـط مـیـפֿـوامـ بـاشـﮯ 

مَـטּ مـیـگَـمـ : בُنـیـا رو سـاפֿـتَـمـ تـا ڪِـﮧ تـو آבَمـ شـﮯ

هـیـچـﮯ نِـمـیـگـَم مَـ ـن گُـمـشـو بُـرو لـاشـﮯ 

 برچسب‌ها: مطالب کینه ای
  • بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم {باهاموטּ} حال ڪرכ
  • اگـﮧ نبوכیم {ازموטּ} یاכ ڪرכ ...!
  • اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ
  •  اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ ...!
  • اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ
  •  اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ ...!
  • سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ
  •  ولے واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ ...
برچسب‌ها: مطالب کینه ای

"یِڪ مَرבِ פֿـوبــ"...


بآیـَב لآاقَلــ یِڪ قِصّہ آرآمــ بَلَـב بآشَـב ...

بَرآے وَقتــ هآیے ڪہ عِشقَشــ بے قَرآر اَستــ وَ

نِمے פֿـوآهَـב اَز بے قَـرآرے هآیشــ פَـرفــ بِزنَـב ...

بَرآےِ وَقتــ هآیے ڪہ عِشقَـشــ لَـجــ مے ڪُنـَב ...

بَهآنہ مے ڪًیرَב ...

بُغضــ مے ڪُنَـב ...

قَهر مے ڪُنَـב ...

بَرآےِ وَقتــ هآیے ڪہ عِشقَشــ بَچّہمے شَوב...


1069881_372588629536096_1807510207_n.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

او رآحــَت اَز مــَــלּ گــُذَشـــت . . .


اَگــَر خــُכآ هــَمـــ رآحــَـت اَز اُو بــگــذرכ قــیــآمــَت رآ مــَــלּ بــِپــآ مــےڪــُنــمـــ . . .


042011_md_12968346513.gif


برچسب‌ها: مطالب غمگین

حلقه دستانت
که به کمرم میزنی
زیباترین اسارت دنیاست...


96nvt5nfz3jor1ihgiet.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه
خــدآیـــــــــــــآ...


دُرُسته خِیلی گـُنـآه دآرَم


وَلــــــی خُب {گــُـنآه دآرَم}


e05ad31d618b83b33a4666696883d61f-425.jpg


برچسب‌ها: مطالب غمگین

خدا قسمت "داشتنت " را به من نداد

شاید کسی

تو را

بیشتر از من

“دعــــــــــــــــا” کرده بود


fc8e275ec026ed84322383e704cca072-425.jpg


برچسب‌ها: مطالب غمگین

معـــامله مـــا کمـــي بــا بي انصافـــي بـــود...!

من به خاطره عــــــشقت بهت تـــنمـــو دادم..

تو به خاطره تنـــم بهـــم عـــشقتـــو دادي،

هـــر دو بـــه خواستمـــون رسيـــديم

حـالا مــن موندمـــ و تنـــــي بدونه عـــشق..!!

اين ِ شروعه يـــه هـــرزگــي و پــــايـــان داستـــان امــــروزمـــون ...


1377870696_1186.jpg


برچسب‌ها: مطالب غمگین

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی

بازهم بهم میرسیم

 زمین بیهوده گرد نیست !


4rg8p4t79mqh78rw139.jpg


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه

نـمـیـــدانـــم کــجـــای خــوب قـــصــــه ایـسـتــــــاده ای ..

کــه از حـــواس لـــحـــظـــــه هــایــم پــَـرتـــــــــــــ نـمـیـشــــوی !!


1378536881_itm_2012-11-07_00-54-22_3.jpgبرچسب‌ها: مطالب عاشقانه